REGISTRÁCIA


Registrácia
 je pre účastníkov a zástupcov spoločnosti iba online cez registračný formulár na tejto stránke. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky.
Organizátori podujatia si vyhradzujú právo registráciu predčasne ukončiť z kapacitných dôvodov kongresovej miestnosti.

Prihláška spoločnosti
  V prípade, že máte záujem prihlásiť Vašu spoločnosť na odborné podujatie 5.ročník, ŠKOLA HEMATOLÓGIE 2020 ako partnera podujatia, kontaktujte nás prosím cez kontaktný formulár. Na základe Vašej požiadavky Vám zašleme potrebné dokumenty. Registrovať zamestnancov spoločnosti je možné až po akceptovaní záväznej prihlášky.
Registrácia pre účastníkov a firmy bude aktívna od 15.11.2019.

Registrácia účastníci
Lekári, zdravotné sestry, laboratórni pracovníci, iní zdravotní pracovníci a študenti sa registrujú individuálne cez online formulár na tejto stránke. Na základe kongresových podmienok je účastníkom hradené stravovanie a ubytovanie v dvojlôžkových izbách z vyzbieraných sponzorských príspevkov do vyčerpania voľných kapacít. Izby nie je možné objednať e-mailom ani telefonicky. Registrácia je úspešná, ak obrdžíte e-mail s potrvdením o registrácii.
Služby objednané cez elektronický formulár sú záväzné a je z neho rátané nepeňažné plnenie pre účastníka. Od termínu platného 100% storna je aj nepeňažné plnenie v 100% výške z objednaných služieb. Do 15.12.2019 bude otvorená možnosť prihlásenia sa na workshop cez registračný formulár. Viac info nájdete v časti PROGRAM.


Registrácia firmy
Firemnú registráciu je nutné riadne elektronicky realizovať do 14.12.2019 po akceptácií firemnej prihlášky zo strany organizátora. Na základe riadne vyplnenej a ukončenej elektronickej registrácie Vám bude systémom vygenerovaná kalkulácia k objednávke. Pri každej zmene záznamu bude systémom vygenerovaná nová kalkulácia k objednávke, v ktorej budú zohľadnené výhody vyplývajúce z jednotlivých typov partnestva podľa Vami zaslanej prihlášky. Vami objednané služby sú potrvdením elektronickej registrácie záväzné. Zmeny je možné realizovať elektronicky v odrážke ZMENIŤ ZÁZNAM najneskôr do 18.01.2020 bez STORNO poplatku. Po tomto termíne je zmena záznamu len informatívna. Pri registrácii ubytovania firmami nie je možné platiť kartou na recepcii. Registrácia je úspešná, ak obrdžíte e-mail s potrvdením o registrácii a kalkuláciu k objednávke.
Storno poplatok
 Vyplnením on-line registračného formuláru je Vaša registrácia záväzná. Zmena je možná bez účtovania STORNO poplatku do 18.01.2020. Po tomto termíne je účtovaný STORNO poplatok vo výške 100% Vami objednaných služieb cez e-formulár, ktorý je zároveň záväznou objednávkou.

V odrážke ZMENIŤ ZÁZNAM je možné údaje meniť bez poplatku do 18.01.2020. Po tomto termíne je zmena záznamu len informatívna.